اگه زوج خوبی باشه منم میخوام هر جا باشه میام کیرمو ببینید بعد نظر بدین نفر سوم خواستین در خدمتتون هستم