سلام دوست گلم این یک سوال نیست چندتا سواله که برای همش جواب هایی وجود داره ببین بذار راحت بهت بگم اینکه پدر شخصی پیامبر باشه قانونی وجود نداره که فرزندش حتما درست کار میشه توی تاریخ اشخاص زیادی داریم...