سلام خدمت همه اسمم سعید است 21 ساله دختر شیرازی که در شیراز زندگی می کنند فقط از شیراز سن 18-21 سال هست که افتخار دوستی بده اگر کسی هست این آیدی فیسبوکم هستsaeed Akj عکس پروفایلم فروهر است در پیغام ذکر شود جهت دوستی با تشکر از همه