خیلی ها با لیسیدن کس خانم ها مشکل دارند اما لیسیدن کس خانم ها برای هر دو طرف لذت بخش هست. من که همیشه لذت بردم و خانم ها هم همیشه اینطوری احساس لذت خوشی و به اوج رسیدن دارند و یه جورایی عشق رو اینطوری تجربه می کنند. برای من اگر بهداشت رعایت بشه حتی زبون زدن و لیسیدن سوراخ کون خانم ها هم برای هر دو طرف تحریک کننده و لذت بخشه. اگر خانمی دلش خواست می تونه اینو با من تجربه کنه.