محسن هستم27 ساله از گرگان ( آق قلا )
چاق و هیکلی هستم
مفعول هستم و پایه لاپایی و اگه تمیز بود پایه ساک زدن
جهت آشنایی پیام بدین