بیزینس(سکس پولی)

****سکس حضوری و پولی

خانومهای که حضوری هستند پیام بدند لطفاً

1- از دختر ا اگه زیر 20 هست هزینه خوب میدم -فقط حضوری

2- بین 20 تا 25 اگه کسی هست می تونیم توافق کنیم 3- اگه کسی خواست بطور ثابت باشه پیشنهادش رو بده **