سلام
زوجیم پایه اول موازی بعدش ضربدری هستیم. زوج زیر ۳۵ سال باشید.هرچند خودمون ۳۷ و ۳۵ هستیم.خانم باید راضی باشه اول شرط ما اعتماد هستش پس تست همه جوره میگیریم.نفر سوم خانم که پایه لز و fmf هم پایه ایم. مجرد شخصیت داشته باشه و حتی پیام هم نده.