یه پسر تمیز و سفید و بی مو با شخصیت و حتماً حتماً با سایز بالای ۱۷ هست برای فردا هماهنگ کنیم،من تا حالا با پسر سکس نداشتم،۲۵ تهرانم،سفید و بی مو،چون اولین بارمه،من تمام مشخصات رو که گفتم میهوام،در ضمن همیشگی میخوام،اگه این مشخصات رو ندارید،وقت همو نگیریم،هر کی این مشخصات رو داره آیدی تل بده خودم پیام میدم.