سلام ي سافت يا بات از خرم اباد اگ هست پ بده مكانم دارم
اين ايديمه
Secretlove123