سلام یه فاعل کیر کلفت از قم میخام من لاغر و سن بالا هستم مکان دارم لباس زنونه و ارایش هم میکنم.