درود به دنبال یه زوج خوب با فرهنگ برا دوستی هستیم از کرمان شیراز یا بندر عباس ما ۳۵٫۲۸