سلام ۳۲ سالمه.تجربه دارم.رازدار.زوج از مشهد اگه هست بیاد تل DNv1222