مهرانم ۳۶ سالم رنگ سفید قد۱۷۴وزن ۷۴.اهل اطراف اصفهانم. عید برای تعطیلات میام مشهد. تا حالا این تجربه سوم یا سکس با زن دیگه را نداشتم دوست دارم تجربه کنم. ادم مودب و مطمین و بی حاشیه و تحصیل کردم. زوجهای عزیز مشهدی اگر خاستید در خدمتم فقط به جمیلم پیام بدید عید مشهدم جمیلم mehrimmm6
به عبارت دیگه mehrimmm6@gmail.com