بیغیرت کم سن میخوام فقط کسانی که مشکل مالی دارن و مامانشون مذهبیه بیان ساپورت مالی میکنم