یه کیر کلفت و گوشتی دارم. واسه دیدن عکساش یا دیدن حضوری پیام بدید. فقط قزوین