سلام دوستان من دنبال مفعول تر تمیز و ترجیحا سم پایین هستم مکان خوب هم دارم