35 سالمه از مشهد
175
60
باشخصیت و مودبم از هر لحاظ رازدار و مطمئنم
وسیله هم دارم
آدم یه رویی هستم
حشری ام
با دو دختر نفر سومم میشم
کسیو میخوام که بتونیم همو درک کنیم و از تنهایی هم در بیایم
خانومایی هم که دوس دارند تمایلات ذهنی خودشونو تو رابطه سکس انجام بدن من همه جوره پایم و محدودیت ندارم.
تل:
salam191919