سلام فاعلم 21 سالمه ، 180/70/16
مفعول تمیز و ترجیحا سن پایین میخوام واسه فردا مکانم دارم
ایدی [email protected]