سلام یه خانم پایه و باحال و خوش اخلاق میخوام از اصفهان همه جوره پایشم و کم نمیزارم براش به شرطی که پایه باشه اونم و شیطون و باحال
@amir73_sh