من واقعا خیلی دوس دارم خوردن و لیسیدن بدن خانما رو مخصوصا کوص و سینه که عاشقشم و خیلی هاتم اگه کسی مایل بود میتونه تل پی ام بده
amir73_sh