سلام،خودم ۴۲ هستم مفعول یک فاعل با احساس میخوام دو طرفه هم باشه مشکلی نیست.مشخصات بزارین،،ممنون.