یه خانم با شخصیت و گرم مزاج متاهل یا مجرد فرقی نمی کنه فقط همیشه در کنارم باشه واسه رابطه ی عاطفی و جنسی منم ساپورت کنم اساسی. از تهران میخوام