سلام من پسرم ۲۵ سالمه از کرج دنبال یه رفیق دخترم که با هم کلی خوش بگذرونیم و واقعا مثل دوتا دوست باشیم حسابی هوای رفیقمو دارم همه جوره و از اونجایی که فوت فتیشم دوست دارم پاهای طرفمو لیس بزنم واسش و اونم لذت ببره و هر فانتزیم که اون داره من واسش انجام میدم در آخرم فازی نباشه و دوست بمونیم واسه هم