یه خانم از شرق تهران برای برنامه حضوری پیام بده
متاهل مجرد فرقی نمیکنه مکان دارم پول خوبی میدم