سلام
وقت بخیر
کسی از قم هست،
برا ارتباط بیشتر خصوصی پیام بذارید