دختر و زن از همدان واسه دوستی.سن هم مهم نیست.کسی خواست پیام بده