خانوم از کرمانشاه برای دوستی و رابطه دوستانه و پایدار می خوام اگه کسی هست لطفا پیام خصوصی بده