صفحه 1 از 6 123 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 51

تاپیک: کردن مامان از کون

 1. #1
  عضو تازه کار
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  نوشته ها
  16
  سپاس
  0
  212 بار در 10 پست تشکر شده

  کردن مامان از کون

  کردن مامان از کون

  مامانم زن خیلی خوشگلیه.کوچیکتر که بودم همیشه دلم می خواست زنی مثل مامانم داشته باشم. سینه های بزرگ و قشنگ،کس قلمبه که هر وقت شلوار می پوشید من حسابی راست می کردم.صورت جذاب و دلفریب و خلاصه یه زن تاپ و همه جوره تو دل برو.اما مشکل این بود که اون مامانم بود و هیچ وقت نمی تونستم بهش بگم بیا بکنمت!! اولین باری که با مامانم سکس داشتم ۴ سال پیش بود و من آن موقع سوم دبیرستان بودم. اون روز هنوز سرماخوردگیم خوب نشده بود و من باید یک آمپول دیگه می زدم تا مریضی کاملا از تنم بره بیرون. تصمیم گرفتم بعد از تعطیل شدن مدرسه به یک تزریقاتی برم و آمپولم رو بزنم. اما اونروز بر خلاف بقیه روز ها به جای ساعت ۳ مارو ۱.۳۰ تعطیل کردند. من هم که فکر میکردم کسی خونه مان نیست و از دعوای همیشگی بابا و مامانم هم خبری نباید باشد، بی خیال آمپول شدم و رفتم خونه تا با خیال راحت ماهواره ببینم. موقعی که به خونه رسیدم جلوی در کفشهای مامانم رو دیدم که کنار در بود. آروم در رو باز کردم و رفتم همه جای خونه رو سرک بکشم.کسی توی آشپزخونه،حموم و دستشویی نبود بالاخره رفتم اتاق ها رو بگردم. یکراست رفتم سراغ اتاق مامان و بابام.آروم در رو باز کردم تا توی اتاق رو ببینم.دیدم مامانم روی تخت دراز کشیده و چشاش رو بسته. صدای قرچ و قروچ در رو که شنید برگشت به من نگاه کرد.آروم گفتم سلام مامان. یه نگاه به سرتاپام انداخت و گفت سلام آمپولت رو زدی؟گفتم نه حوصله نداشتم برم درمونگاه . چرا الان خونه ای؟گفت خسته بودم مرخصی گرفتم. بعدش گفت بیا بخواب خودم آمپولت رو بزنم. ( پاورقی:مامانم پرستار است) بعد از رو تخت بلند شد و گفت بدشون من. خودت هم بخواب رو تخت. من هم سرنگ و آمپول رو دادم مامانم و کمر بندم رو باز کردم.یه خورده شلوار و شورتم رو کشیدم پایین و خوابیدم رو تخت. مامانم آمپول رو که آماده کرد اومد و کنار تخت نشست وگفت چرا شلوارتو کم پایین کشیدی؟ من تعجب کردم تا اومدم شلوارو شرتمو پایین تر بکشم زود گفت ول کن خودم میکشم.من هم دستمو گذاشتم رو تخت. یهو دیدم مامانم شلوارم را تا زیر باسنم داد پایین. من که حسابی جا خورده بودم اومدم چیزی بگم ولی بی خیال شدم. از این که میدیدم مامانم دست نرم و لطیفشو روی کونم می خواد بذاره کیف میکردم. مامانم آروم سرنگ رو گذاشت رو کونمو فشار داد تو.اون یکی دستشو هم آروم گذاشت لای کونم. من که وسط آمپول زدن پاک دیوونه شده بودم. نمیدونستم چرا مامانم اینطور با من بازی می کنه.سرنگ که خالی شد مامانم سرنگو درآورد و گفت: درد گرفت عزیزم؟ من که نمیدونستم چی بگم گفتم:آره یه ذره داشت.اینو که گفتم مامانم آروم دستشو گذاشت رو کونمو شروع کرد به مالیدن کونم. من که تا حدودی گوشی دستم اومده بود آروم برگشتم و دمر خوابیدم .شلوارمو از جلو هم کشیدم پایین.مثل یک گرگ گرسنه به طرف لب های مامانم حمله کردم. روی دو زانو نشستم دستمو دور گردن مامان انداختم و شروع کردم به لب گرفتن از مامانم.مامانم که انگار منتظر همین عکس العمل من بود همون طوری که من ازش لب می گرفتم ،کیرمو گرفت تو دستش و شروع کرد به بازی کردن با کیرم.عجب لب هایی داشت! با لبام لباشو فشار می دادم و زبونمو تو دهنش می گردوندم. اون هم تو این کار ماهر بود و خیلی آتیشی لب می گرفت. یهو خودشو عقب کشید و گفت:یالا دراز بکش. من هم که حسابی راست کرده بودم سرمو گذاشتم رو بالشت. ایندفعه نوبت اون بود که مثل گرگ گشنه به طرفم حمله کنه. شلوارمو از پام دراورد و کیرمو گرفت تو دستش و شروع کرد به ساک زدن کیرم.خیلی با فشار و سریع کیرمو بالا و پایین می برد و میبرد تو دهنش.از پایین تا بالای کیرمو با مهارت خاصی می لیسید. من که حسابی دیوونه شده بودم آخو اوخم به هوا رفته بود که حس کردم آبم داره می آید.آروم سر مامان رو گرفتم و گفتم: مامان ول کن آبم داره میاد. مامان یه نگاهی به من انداختو دوباره کیرمو تا ته کرد تو حلقش. همینجوری تند و تند داشت تکون میداد که آبم زد بیرون.یه دفعه داد بلندی زدم و گفتم :آآآآآآآآآآآآی . مامانم فوری کیرمو کرد تو دهنشو و آبم و میک زد. فکر کردم از دهنش میریزه بیرون اما آبمو تاته قورت داد.سرشو بلند کرد ویه نگاه به من انداخت.با همون دهنش که با آب کیر کثیف شده بود گفت: وایسا الان میام.فوری از اتاق رفت بیرون. رفت دهنشو بشوره.بعد دو سه دقیقه برگشت. تا نشست گفتم:حالا نوبت منه.فوری دستمو انداختم دور سینشو کشیدمش بالا تا تمام بدنش روی تخت قرار بگیره.تاپشو از تنش درآوردم.روی اون سینه های زیبا یه کرست خیلی قشنگ پوشیده بود.اونو هم آروم درآوردم و مامانو خوابوندم روی تخت. دوباره رفتم یه چند تا لب ازش گرفتمو و شروع کردم به لیس زدن بدنش.از گردن لیس می زدم و می رفتم همینطور پایین تا اینکه به سینه هاش رسیدم.شروع کردم به لیس زدن و گاز گرفتن سینه های مامان.حالا نوبت مامان بود که آخ و اوخ کنه.همینطور که سینه های مامان رو لیس میزدم آروم آروم به طرف کسش رفتم.شرت و شلوار مامان رو یه جا از تنش درآوردم.واااااااای چه کس قشنگی داشت. چوچولش یه ذره از لای کسش زده بود بیرون.آروم لای کسشو باز کردم و شروع کردم به لیس زدن کسش.دیگه جیغ های مامان به آسمون رفته بود. یهو سرمو از رو کسش بلند کرد و گفت مازیار زود باش کیرتو بذار توش.میخوام جرم بدی ها. من هم که کیرم دوباره یه خورده راست شده بود گذاشتم تو کس مامان وشروع کردم به تلمبه زدن. این دفعه دیگه جیغ های مامان کر کننده شده بود. همینطور که تلمبه میزدم مامان داد میزد:مازیار تندتر.تو رو خدا محکم تر بزن.من هم با شنیدن این جمله ها وحشی شده بودم با فشار هر چه بیشتر تلمبه میزدم .من تلمبه میزدم و مامانم جیغ!سه چهار دقیقه که همینطور تلمبه زدم کیرمو اوردم بیرون .مامانو از کمر گرفتمو به پشت خوابوندمش.گفتش:مازیار بذرار تو کونم. تا ته جرم بده.من هم آروم لای کونش رو باز کردم و سوراخ کونش رو با سه انگشت وسط باز کردم.کیرمو اوردم جلو گذاشتم تو کون مامان.وای داشتم دیوونه میشدم.همون چیزی که همیشه آرزوش رو داشتم به دست اورده بودم.مامانمو از کون داشتم میکردم! اولش که شروع کردم به تلمبه زدن کیرم سخت عقب و جلو میرفت.همینم باعث میشد هی مامانم از سر درد داد بزنه.آروم آروم دیدم سوراخ کون مامان داره گشاد میشه و کیرم تخت تر حرکت می کنه.مامان که حسابی کیف می کرد هی می گفت:تندتر.وای تندتر.در همون حال که مشغول تلمبه زدن بودم یه دفعه مامان با دستش کیرمو اورد بیرون وکسش رو گرفت و جیغ بلندی زد.دیدم آب مامانم از چوچولش زد بیرون وریخت روی تخت.مامانم که حسابی بیحال شده بود رو تخت دراز کشید. من که کیرم حسابی راست شده بود، یه ذره از آب مامان رو ورداشتم و رو کیرم مالیدم و شروع کردم به جلق زدن .موقعی که دیدم آبم داره میاد پاهامو باز کردمو رو سینه مامان نشستم و کیرمو کشیدم طرف صورتش .اونم تا اینو دید فوری چشاشو بست. آبم زد بیرون و ریخت رو صورت مامان. من که کمرم حسابی خالی شده بود افتادم رو تخت کنار مامان ...

 2. 13 کاربر زیر به خاطر این پست مفید از Ali-V تشکر کرده اند

  ali gara (07-22-2014), amirmohamad12 (02-09-2014), bad doool (08-06-2014), benjamin (06-20-2014), hasharliss (12-20-2013), kambiz1 (03-20-2014), konemaman (02-15-2014), nobdy (03-10-2014), paye (07-22-2014), sexyhotman (06-05-2014), worms (12-22-2013), آب داغ (02-24-2014), توام (06-05-2014)

 3. #2
  عضو عادی RedGrape آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Sep 2013
  نوشته ها
  57
  سپاس
  21
  208 بار در 36 پست تشکر شده
  کسی که با مادر خود زناع کند با دیگران چه ها کند

 4. 8 کاربر زیر به خاطر این پست مفید از RedGrape تشکر کرده اند

  aaf1st (11-23-2013), hasanvafa (02-09-2014), maziyar_sunlight (06-07-2014), morteza2014 (02-11-2014), payman78 (11-01-2013), ramin 0847 (06-06-2014), RunKing (08-25-2014), امیر111 (11-22-2013)

 5. #3
  عضو تازه کار
  تاریخ عضویت
  Oct 2013
  نوشته ها
  5
  سپاس
  0
  4 بار در 2 پست تشکر شده
  پس بابای جاکشت کجا بود که کیر بده مامانت که نخواد تو بکنیش .

 6. 3 کاربر زیر به خاطر این پست مفید از نیما &&& تشکر کرده اند

  morteza2014 (02-11-2014), ramin 0847 (06-06-2014), RunKing (08-25-2014)

 7. #4
  عضو کهنه کار
  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  نوشته ها
  632
  سپاس
  162
  447 بار در 193 پست تشکر شده
  چرا میگی مادر بگو زن همسایه چرا دروغ تو تو کف سکس هستی ؟داستان بگو خودت جلق بزن اما خواهشا این مزخرفات رو به خورد مردم نده به شعور دیگران توهین نکن .کدوم مادری میاد به پسرش کوس بده .بعضی پدرها در یک شرایطی به دخترشون تجاوز میکنند .اما مادر با پسر من میگم 1 نفر در یک میلیون مادر ممکنه همچین کاری کنه .راستی چرا یه دختر نمیاد بگه بابام با من اینکارو کرد یا بگه داداشم منو گایید .همش پسرها میگن با مادرم یا با خواهرم سکس داشتم .البته منکر سکس برادر با خواهر نیستم اما اونقدر نیست که شما ها میگین .این سکس رو تعریف نکنید حتی اگه راست باشه

 8. 8 کاربر زیر به خاطر این پست مفید از اردیبهشت تشکر کرده اند

  jigar29 (06-28-2014), maziyar_sunlight (06-07-2014), nazijj_666 (11-24-2013), RedGrape (11-09-2013), RunKing (08-25-2014), sanazassi (07-19-2014), shervin-aram (11-02-2013), امیر111 (11-22-2013)

 9. #5
  عضو تازه کار
  تاریخ عضویت
  Oct 2013
  نوشته ها
  5
  سپاس
  0
  4 بار در 2 پست تشکر شده
  دوست عزیز من که ننوشتم برو به نویسندش بگو

 10. کاربران زیر برای این پست مفید از نیما &&& تشکر کرده اند:

  امیر111 (11-22-2013)

 11. #6
  عضو تازه کار
  تاریخ عضویت
  Sep 2013
  نوشته ها
  14
  سپاس
  0
  4 بار در 4 پست تشکر شده
  آخه چی میتونم بهت بگم ؟؟؟؟

  مجلوق ریقوووو

 12. کاربران زیر برای این پست مفید از babygood تشکر کرده اند:

  nazijj_666 (11-24-2013)

 13. #7
  عضو تازه کار
  تاریخ عضویت
  Oct 2013
  نوشته ها
  13
  سپاس
  0
  6 بار در 3 پست تشکر شده
  گوزو...........

 14. کاربران زیر برای این پست مفید از peyman ba hal تشکر کرده اند:

  امیر111 (11-22-2013)

 15. #8
  عضو تازه کار halibel65 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Nov 2013
  نوشته ها
  14
  سپاس
  63
  7 بار در 2 پست تشکر شده
  چون این اتفاقات فقط تو تخیلات ادم هایی مریض عین اینا درست میشه نه هیچ جاییی دیگه

 16. 4 کاربر زیر به خاطر این پست مفید از halibel65 تشکر کرده اند

  782 (11-23-2013), jigar29 (06-28-2014), RunKing (08-25-2014), sanazassi (07-19-2014)

 17. #9
  عضو تازه کار
  تاریخ عضویت
  Nov 2013
  نوشته ها
  8
  سپاس
  0
  2 بار در 2 پست تشکر شده
  انقد کس انقد کون میگی ک آخر یارانها هم ورمیدارنا
  ای انم تو کوس مادرت

 18. کاربران زیر برای این پست مفید از ... x ... تشکر کرده اند:

  jigar29 (06-28-2014)

 19. #10
  عضو تازه کار
  تاریخ عضویت
  Nov 2013
  نوشته ها
  1
  سپاس
  0
  0 بار در 0 پست تشکر شده
  شماره مامانتو بده کارش دارم

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی‌توانید تاپیک جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمی‌توانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمی‌توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •