صفحه 2 از 3 نخستنخست 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 27

تاپیک: انجمن کس و شعر گویان

 1. #11
  Senior Member masoud159 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  محل سکونت
  اصفهان
  نوشته ها
  166
  سپاس
  0
  135 بار در 46 پست تشکر شده
  ﻓﻘﻂ ﺑﺎ وﮐﻼ دوﺳﺖ ﺷﻮﻳﺪ ! اﮔﺮ ﭼﻪ
  دﮐﺘﺮﻫﺎ ﺧﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،
  آﺷﭙﺰﻫﺎ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،
  آراﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ﻗﺸﻨﮓ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ،
  رﻓﺘﮕﺮﻫﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ،
  ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺎ درﺳﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ،
  ولی ﻓﻘﻂ وﮐﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

 2. #12
  Senior Member masoud159 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  محل سکونت
  اصفهان
  نوشته ها
  166
  سپاس
  0
  135 بار در 46 پست تشکر شده
  ﻗﺰوﯾﻨﯿﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻬﺎ دوﺳﺘﺶ رو ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ . ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ رو ﺑﻮﺳﯽ . ﯾﻪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ رو ﺑﻮﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ . ﺑﻌﺪ
  ﻣﯿﮕﻪ : ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻤﺖ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯿﺸﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻤﺖ !
  ***************************************
  ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ دو ﻣﺸﻬﺪی ﺳﺮ ﺟﺎي ﭘﺎرک ﻣﺎﺷﯿﻦ : اﮔﻪ ﺑﺬری ﺑﺬرم ﻣﺬرم ﺑﺬري وﻟﯽ اﮔﻪ ﻧﺬري ﺑﺬرم ﻧﻪ ﺧﻮدم ﻣﺬرم ﻧﻪ
  ﻣﺬرم ﺗﻮ ﺑﺬری

 3. کاربران زیر برای این پست مفید از masoud159 تشکر کرده اند:

  smoke.big (02-09-2014)

 4. #13
  Senior Member masoud159 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  محل سکونت
  اصفهان
  نوشته ها
  166
  سپاس
  0
  135 بار در 46 پست تشکر شده
  ﯾﻪ ﮔﺮوه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﯾﻪ ﻋﺪد ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻧﺪ 20 .......-13- 5,
  ﯾﻜﯽ ﻣﻴﺮه ﺗﻮ ﺟﻤﻌﺸﻮن ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﺧﺒﺮه ؟
  ﻣﯿﮕﻦ ﺟﻜﻬﺎ دﯾﮕﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻜﺮاری ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮاﺳﺸﻮن ﻋﺪد ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﻋﺪد رو ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪوﻧﻦ ﭼﻪ ﺟﻜﯿﻪ
  ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﻢ !
  ﻣﯿﮕﻦ ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﯾﻪ ﻋﺪد ﺑﮕﻮ : ﻣﯿﮕﻪ 265
  ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪن ﯾﻜﯽ ﻏﺶ ﻣﯿﻜﻨﻪ ﯾﻜﯽ ﺧﻮدﺷﻮ ﻣﯿﺰﻧﻪ .......
  ﻣﯿﮕﻪ ﺣﺎﻻ ﭼﯿﻪ ؟ ﻣﯿﮕﻦ اﯾﻦ ﺟﻚ و ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ !

 5. #14
  Senior Member masoud159 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  محل سکونت
  اصفهان
  نوشته ها
  166
  سپاس
  0
  135 بار در 46 پست تشکر شده
  ﭼﻨﺪ اﺳﻢ زﯾﺒﺎی دﺧﺘﺮوﻧﻪ :
  ﺳﺘﺎره : ﺷﺒﺎ ﻣﯿﺎد ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻤﻚ ﻣﯿﺰﻧﻪ !
  ﺳﺤﺮ : دم ﺻﺒﺢ ﻣﯿﺎد , ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﻛﺠﺎ ﺑﻮده !
  ﺳﺎﯾﻪ : ﻫﻤﯿﺸﻪ زﯾﺮ ﭘﺎﺗﻪ , ﺧﯿﺎﺑﻮن و ﺧﻮﻧﻪ واﺳﺶ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪاره !
  ﻫﺪﯾﻪ : ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪه , اﮔﻪ ﻧﮕﯿﺮﯾﺶ از دﺳﺘﺖ رﻓﺘﻪ !
  راﺿﯿﻪ : ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪاره .
  آرزو : ﻫﻤﻪ ﻣﯿﻜﻨﻦ !
  ﺳﯿﻤﺎ : ﺗﺎ ﻟﺨﺘﺶ ﻧﻜﻨﯽ ﻛﺎری ﺑﻬﺖ ﻧﺪاره !
  ﻣﯿﻨﺎ : ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻫﺎش ور ﺑﺮی ﺗﺎ ﺧﻨﺜﺎش ﻛﻨﯽ !
  ﻋﺴﻞ : ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻮان ﺑﺨﻮرﻧﺶ !
  ﺑﻬﺎر : ﺗﺎ ﻣﯿﺎد ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺖ ﻣﯿﺸﻦ !
  ﺑﺎران : ﺗﺎ ﻣﯿﺎد ﺧﯿﺴﺖ ﻣﯿﻜﻨﻪ !
  ﻣﮋده : ﻫﺮﺟﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ اﻓﺘﺘﺎﺣﺶ ﻛﺮدن !
  ﻧﺪا : ﺗﺎ ﻣﯿﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺶ !
  درﯾﺎ : ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺶ ﺧﺎﻃﺮه دارن !

 6. #15
  Senior Member masoud159 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  محل سکونت
  اصفهان
  نوشته ها
  166
  سپاس
  0
  135 بار در 46 پست تشکر شده
  این یکی خیلی با حاله:::::


  وﺟﻮد ﮐﻼﻫﮏ ﺳﺮ آﻟﺖ ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ ؟
  ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻬﺮاﻧﯽ : ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدت زن
  ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺮک : ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدن ﻣﺮد
  ﭘﺎﺳﺦ ﻟﺮ : ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻒ دﺳﺘﯽ ﻣﯿﺰﻧﯽ دﺳﺘﺖ در ﻧﺮه ﺑﺨﻮره ﺗﻮ ﭼﺸﺖ

 7. #16
  Senior Member masoud159 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  محل سکونت
  اصفهان
  نوشته ها
  166
  سپاس
  0
  135 بار در 46 پست تشکر شده
  طرف ﺗﻮي ﻣﻬﻤﻮﻧﻲ ﻳﻪ آوازﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﻴﺨﻮﻧﻪ
  دوستش ﻣﻴﮕﻪ دﻣﺖ ﮔﺮم ﻣﺎرو ﺑﺮدي ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ
  ﻣﻴﮕﻪ اﻻن ﻳﻪ دوﻧﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮ ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ
  ﻛﻪ ﺻﺎف ﺑﺮي ﺗﻮ ﻛﺲ ﻧﻨﺖ

 8. #17
  Senior Member masoud159 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  محل سکونت
  اصفهان
  نوشته ها
  166
  سپاس
  0
  135 بار در 46 پست تشکر شده
  زن ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ : آﻗﺎی ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮﻫﺮم ﻣﻨﻮ از ﭘﺸﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ !
  ﻗﺎﺿﯽ : ﻃﺒﻖ ﻓﺘﻮای ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ اﺷﮑﺎل ﻧﺪاره .
  زن : ﻧﺒﺎﯾﺪم اﺷﮑﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ، ﭼﻮن اون ﮐﯿﺮ ﻧﻪ ﺗﻮ ﮐﻮن ﺗﻮ ﻣﯿﺮه ﻧﻪ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ

 9. #18
  Senior Member masoud159 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  محل سکونت
  اصفهان
  نوشته ها
  166
  سپاس
  0
  135 بار در 46 پست تشکر شده
  در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ دل ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
  ﺑﻪ ﻣﺮد : دﻟﭙﺬﯾﺮ ،
  زن : دﻟﺒﺎز ،
  دﺧﺘﺮ : دﻟﺒﺴﺘﻪ ،
  ﺗﺎزهﻋﺮوس : دﻟﺘﻨﮓ ،
  دﺳﺖ : دﻟﻨﻮاز ،
  آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد : ﺗﻮ دل ﺑﺮو ،
  آﻟﺖ ﮐﻠﻔﺖ : دﻟﺴﻮز ،
  ﻫﻤﺴﺮ : ﺻﺎﺣﺒﺪل ،
  ﭘﯿﺮزن : دل رﯾﺶ ،
  دﺧﺘﺮ ﮐﻮﻧﯽ : دﻟﻮاﭘﺲ ،
  ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت : دﻟﺒﻨﺪ ،
  ﺟﻨﺪه : درﯾﺎدل ،
  ﭘﺮﯾﻮد : دﻟﺨﻮن
  و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻮرت : دﻟﮕﯿﺮ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ .

 10. #19
  Senior Member masoud159 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  محل سکونت
  اصفهان
  نوشته ها
  166
  سپاس
  0
  135 بار در 46 پست تشکر شده
  کُس چاه عقیقی ست پناهی دهدت
  وز بالش نقره تکیه گاهی دهدت
  نُه نقطه سیماب چو ریزی در وی
  نُه ماه شود چهارده ماهی دهدت

 11. #20
  Senior Member masoud159 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  محل سکونت
  اصفهان
  نوشته ها
  166
  سپاس
  0
  135 بار در 46 پست تشکر شده
  پیوسته مرا به کیر فرمان نبود
  همچو کس تو فرخ انبان نبود
  از پشم غراره کردن آسان باشد
  از باد مناره کردن آسان نبود

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی‌توانید تاپیک جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمی‌توانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمی‌توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •