سلام به همه
برده ی فول هستم از تهران و مشهد
هرجا دوست داشته باشید بهتون خدمت میکنم
دنبال یک میسترس یا یک پسر زیر 18 سال میگردم
هر کاری فکرشو بکنید انجام میدم
برده ی زوج هم میشم
بعد از یک جلسه حاضرم جلوی کسی هم برده باشم یا به دوست پسر میسترس کون بدم یا هرچیز دیگه ای