سلام به همه

از زنجان از سلطانیه کسی که دوست داره یه دوست تک پر صمیمی داشته باشه باهاش گاهی گی هم بکنه با هم باشیم اهل سکس ساک سافت باشه و سنش کمتر از ۲۱ باشه ، بهم پیام بده هم خصوصی هم توی ت ل گ ر ا م [email protected]
خودم فاعلم قیافه مهم نیست برام اخلاق ادب مرام معرفت طرف مقابلم مهمه
خواهشا اگر کسی هست بخاد دوست شیم با شرایطی که گفتم زودتر پیام بده
اگر کسی میشناسید از زنجان با هر پوزی سنش کم باشه بهم معرفی کنید

منتظرم
ممنون از همگی