من 19 سالمه
اگه خانومی می خواد پارتنرش باشم پیام بده


ایدی تل@mahdiwil