سلام
میلادم 27 از اردبیل و اطراف فاعل سن بالای 45 مودب و با شخصیت از اردبیل هست بیاد پی وی
سفید بی مو کون گوشتی و نرم و سفید
اولین بار می خوام کون بدم
فقط سن بالا بیاد