سلام دوست دخترم 27 سالشه دنبال یه دوست صمیمی وباشخصیت برای لز میگرده بدون حضور هیچ مردی. اگه پایه ای آشناتون کنم ت ل م ghorube