با سلام بات پلاگ استیل نگین دار
سایز متوسط دارم .خواستین پیام بدید
۰۹۰۳۱۶۷۸۰۱۵
مشهد هستم