سلام پسرم ۲۶ سال ، دنبال دوست خوب و همیشگی هستم که سنش بالا ۵۰ باشه تشکر ای دی Px1998