زوجهای محترم از قروین و زنجان نفر سون هستم سنبالا در صورت تمایل پایم بدهید سایز ۱۸قرش ۶ سانت
ممنون