سلام من برای اولین بار با دوست دخترم میخوام سکس کنم خیلی هم دوستش دارم و هدفم ازدواجه .تو شروع سکس با چه حملاتی تحریکش کنم؟؟
لطفا راهنمایی کنین