سلام خوبید دوستان ما دنبال یه زوج با مرام خاکی و گرمیم لطفا کسی بود ای دی بزاره خصوصی ما از شیرازیم دوس داریم رفت امد و مسافرت داشته باشیم