یه مفعول یا دوطرفه مودب میخوام از تهران باهم حال کنیم
نزدیک این مشخصات باشه : زیر 25سال - وزن زیر 70 - کیر کوچیک
خودم اینطوریم تقریبا هرکی خواست بیاد از تهران فقط با مشخصات بالا خصوصی بده