سلام
من آرش 28 تهران مف عولم
قد 180 وزن 78

فیسم خوبه

دنبال یه دوست لاغر مییگردم که تو محل مکان داشته باشه (سه راه آذری - 16 متری امیری - دوراهی قپان)

با ادب و با شخصیت

پیام فقط تل گ رام : Arashbothot