ضرب ارومیه و شهرهای شمالی استان آذربایجان شرقی و غربی

زوج 35--40 فوق حشری مایل به ضرب با زوج هم سن از شهرهای شمال استان آذربایجان غربی و شرقی در صورت تمایل ای دی