۲۶ سالمه دنباله یه نفر مطمئن میگردم واسه یه رابطه موقت یا ازدواج موقت اگه کسی هست خصوصی بزاره ممنون.