من سنم 30
وزن 60
قد 180

یه آقای با شخصیت و باسواد و مهربون ، (چیز دیگه ای برام مهم نیست) میخام

جز اینکه تو بغلش بخوابم و باهام مهربون باشه چیز دیگه ای نميخوام

هرکاری که خوشحالش کنه براش میکنم هرکاری که ازم بخواد