دوستان درود
ما زوجیم،آرمان و مریم
دارای فرزند
لطفا فقط زوج ها که هر دو راضین پیام بدند
ما دنبال یه رابطه دوستانه و دورهمی هستیم
اگه همه موافق باشن سکس هم هستیم،موازی یا ......
لطفا ای ، دی بدید